μετρήσεις με θερμοκάμερα & ενεργειακή αναβάθμιση

Κάθε μηχανική ή ηλεκτρική διαδικασία παρουσιάζει μεταβολές στα επίπεδα θερμικής ενέργειας. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αυτών των μεταβολών θερμικής ενέργειας με καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου, μέσω θερμογραφίας που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τις θερμοκάμερες.   

Η θερμική κάμερα μπορεί να εντοπίσει θερμά ή ψυχρά σημεία, και επομένως τυχόν προβληματικά σημεία, βοηθώντας πχ. στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συντήρηση ενός μηχανήματος.  

Οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε ΗΥ και να αναλυθούν με τη χρήση ειδικού λογισμικού θερμικής απεικόνισης.  

        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Ηλεκτρικά συστήματα: εντοπισμός και αντιμετώπιση ηλεκτρικών ατελειών, έλεγχος ελαττωματικών κινητήρων και εντοπισμός ελαττωματικών μετασχηματιστών.
 • Βιομηχανία: Μέτρηση θερμοκρασίας ρουλεμάν, έλεγχος αποδοτικότητας εναλλακτών θερμότητας, παρακολούθηση μηχανών παραγωγής, παρακολούθηση βιομηχανικών κλιβάνων για διαρροές και φθαρμένη μόνωση κ.ά.
 • Αυτοκίνητο: Έλεγχος κινητήρα, συστήματος ανάφλεξης και ρυθμίσεων καυσίμου/αέρα, έλεγχος συστήματος ψύξης, θερμοστάτη, ψυγείου, καταλυτικού μετατροπέα, φρένων και ελαστικών.
 • HVAC: Ισορροπία θερμοκρασίας δωματίου, έλεγχος απόδοσης ανταλλαγών θερμότητας, μέση θερμοκρασία χώρου, έλεγχος λειτουργίας εναλλάκτων θερμότητας, έλεγχος ατμοπαγίδων και βαλβίδων, έλεγχος απόδοσης κλιβάνου, διαρροή σωλήνων, Ροή υγρών μέσω αγωγών, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.
 • Βιομηχανία Τροφίμων: Εξασφάλιση ασφαλούς και ενιαίας θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς, Έλεγχος ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και κλιβάνων, κ.ά.
 • Κτίρια: Μόνωση τοίχων και παραθύρων, Στέγες, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.

ενεργειακή αναβάθμιση με ενεργειακά κουφώματα & τζάμια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τι είναι η Ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης:

-των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο, και των χαρακτηριστικών τους (ενεργειακή ανάλυση)  

-των παραγόντων που τις επηρεάζουν και

-των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακή άποψη και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

δικαιολογητικά για ενεργειακή επιθεώρηση-πιστοποίηση

Προκειμένου να διενεργηθεί από Ενεργειακό Επιθεωρητή Ενεργειακή Επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτείται για :

 • μεταβίβαση ακινήτου
 • ενοικίαση ακινήτου
 • ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να του προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Σχέδιο Κάτοψης
 3. Άδεια οικοδομής
 4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
 5. Αριθμό Κτηματολογίου ΚΑΕΚ
 6. Κατανομή δαπανών θέρμανσης
 7. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ )

ΚΕΝΑΚ & ΜΕΑ (μελέτη ενεργειακής απόδοσης)

αμοιβές ενεργειακών επιθεωρήσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Βάσει Π.Δ. 100/2010

αμοιβές για κτίρια με χρήση κατοικίας

α) για ολόκληρη πολυκατοικία 1 €/τ.μ., ΑΜΟΙΒΗ όχι μικρότερη από 200€
β) για μεμονωμένο διαμέρισμα ΑΜΟΙΒΗ 2 €/τ.μ. όχι μικρότερη από 150 €
γ) για μονοκατοικία ΑΜΟΙΒΗ 1,5 €/ τ.μ. όχι μικρότερη από 200 €

πλέον Φ.Π.Α.

αμοιβές για κτίρια με χρήση άλλη πλην κατοικίας

α) έως 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. όχι μικρότερη από 300 €

β) άνω των 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 για τα υπολειπόμενα

εξοικονόμηση κατ΄οίκον – προκήρυξη

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.

Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω: 

Κατηγορία Α

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€. 

Κατηγορία Γ

Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.

Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

 1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank – Ergasias A.E.

Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).  

Απαίτηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είναι οι κατοικίες που θα ενταχθούν σε αυτό να χρησιμοποιούνται ως κύριες ή πρώτες δευτερεύουσες κατοικίες. Η χρήση προκύπτει από το έντυπο Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009). Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρήση του ακινήτου του ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον προσκομίζει τον σχετικό τίτλο κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. 

Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων). 

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες

Από το πρόγραμμα μπορούν επιδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου και μεμονωμένα διαμερίσματα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια

 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2009.
 • Φέρουν οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή μεταγενέστερα αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού θερμομόνωσης. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί μεν πριν την 31.12.1979 αλλά δεν είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια λόγω ειδικών διατάξεων που ίσχυαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία, θα πρέπει να προσκομισθεί αντίστοιχο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, ότι το κτήριο υφίσταται πλέον νόμιμα.
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Ειδικά για τις πολυκατοικίες ως σύνολο κτιρίου και για τα μεμονωμένα διαμερίσματα περά από τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί μεμονωμένο διαμέρισμα ως επιλέξιμη κατοικία είναι:

 • η θέρμανση του να πραγματοποιείται με σύστημα/συσκευή τον έλεγχο του/ης οποίου/ας έχει ο ένοικος του διαμερίσματος (αυτονομία σε κεντρικό σύστημα θέρμανσης, σύστημα/ συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρμανσης του διαμερίσματος) ή υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο του Προγράμματος, για εγκατάσταση συστήματος/συσκευής θέρμανσης αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαμερίσματος.
 • ο ιδιοκτήτης να έχει εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Απαίτηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» είναι οι κατοικίες που θα ενταχθούν σε αυτό να χρησιμοποιούνται ως κύριες ή πρώτες δευτερεύουσες κατοικίες. Η χρήση προκύπτει από το έντυπο Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009).

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν είχε κανένα δικαίωμα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) έως 31.12.2009, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση για τη χρήση του ακινήτου του ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον προσκομίζει τον σχετικό τίτλο κυριότητας που αποκτήθηκε εντός του 2010 και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.Λόγω των ανωτέρω ενεργειακών απαιτήσεων η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, σε θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα – πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). 
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτήςΣτην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσηςΣτην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
  – Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.).
  – Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.
  – Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς, από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές).

Στο ανώτατο επιδοτούμενο ύψος δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται τυχόν:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, κ.λπ.
 • Το κόστος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον Ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

Επίσης περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία έκδοσης του απαιτούμενου πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Οι εν λόγω δαπάνες γίνονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και θα είναι τελικά επιλέξιμες εφόσον το αίτημά του υπαχθεί στο Πρόγραμμα

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Με το νέο φορολογικό νόμο 3842/2010, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 6.000 €. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αφορούν φυσικά στο ποσό που λαμβάνει ο πολίτης ως επιχορήγηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να διασφαλίσει την συναίνεση τυχών συγκυρίων της κατοικίας ή των συνιδιοκτητών σε περίπτωση πολυκατοικίας. Όπου χρειάζεται θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανότητα.
 • Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ενώ το αντίστοιχο κόστος θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών, που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.
 • Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα
 • H αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.
 • Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρεμβάσεων / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών
 • Υλοποίηση εργασιών.
 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων ο ωφελούμενος προσκομίζει:
  • τα παραστατικά των δαπανών 
  • το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης 

Εν συνεχεία διενεργούνται:

 • Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ
 • Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες είναι

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για την συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1  από το όποιο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση)2  (Έντυπό ΙΙΙ).
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας  / Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 3. Οικοδομική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο V)
 5. ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού Έτους 2010
 7. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)
 8. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)  του οικονομικού έτους 2010 (ή του τελευταίου οικονομικού έτους που υποβλήθηκε από τον ωφελούμενο)
 9. α. Αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)  για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν και 
  β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ενοίκου (Έντυπο Παραρτήματος VI):
    i. ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
    ii. ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή
  γ. Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
 10. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 11. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Έντυπο VΙΙ)
 12. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
 13. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένου Διαμερίσματος (Έντυπο ΙV-Α)
 14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας (Έντυπο ΙV-Β)