αμοιβές ενεργειακών επιθεωρήσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Βάσει Π.Δ. 100/2010

αμοιβές για κτίρια με χρήση κατοικίας

α) για ολόκληρη πολυκατοικία 1 €/τ.μ., ΑΜΟΙΒΗ όχι μικρότερη από 200€
β) για μεμονωμένο διαμέρισμα ΑΜΟΙΒΗ 2 €/τ.μ. όχι μικρότερη από 150 €
γ) για μονοκατοικία ΑΜΟΙΒΗ 1,5 €/ τ.μ. όχι μικρότερη από 200 €

πλέον Φ.Π.Α.

αμοιβές για κτίρια με χρήση άλλη πλην κατοικίας

α) έως 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. όχι μικρότερη από 300 €

β) άνω των 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 για τα υπολειπόμενα