μετρήσεις με θερμοκάμερα & ενεργειακή αναβάθμιση

Κάθε μηχανική ή ηλεκτρική διαδικασία παρουσιάζει μεταβολές στα επίπεδα θερμικής ενέργειας. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αυτών των μεταβολών θερμικής ενέργειας με καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου, μέσω θερμογραφίας που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τις θερμοκάμερες.   

Η θερμική κάμερα μπορεί να εντοπίσει θερμά ή ψυχρά σημεία, και επομένως τυχόν προβληματικά σημεία, βοηθώντας πχ. στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συντήρηση ενός μηχανήματος.  

Οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε ΗΥ και να αναλυθούν με τη χρήση ειδικού λογισμικού θερμικής απεικόνισης.  

        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • Ηλεκτρικά συστήματα: εντοπισμός και αντιμετώπιση ηλεκτρικών ατελειών, έλεγχος ελαττωματικών κινητήρων και εντοπισμός ελαττωματικών μετασχηματιστών.
  • Βιομηχανία: Μέτρηση θερμοκρασίας ρουλεμάν, έλεγχος αποδοτικότητας εναλλακτών θερμότητας, παρακολούθηση μηχανών παραγωγής, παρακολούθηση βιομηχανικών κλιβάνων για διαρροές και φθαρμένη μόνωση κ.ά.
  • Αυτοκίνητο: Έλεγχος κινητήρα, συστήματος ανάφλεξης και ρυθμίσεων καυσίμου/αέρα, έλεγχος συστήματος ψύξης, θερμοστάτη, ψυγείου, καταλυτικού μετατροπέα, φρένων και ελαστικών.
  • HVAC: Ισορροπία θερμοκρασίας δωματίου, έλεγχος απόδοσης ανταλλαγών θερμότητας, μέση θερμοκρασία χώρου, έλεγχος λειτουργίας εναλλάκτων θερμότητας, έλεγχος ατμοπαγίδων και βαλβίδων, έλεγχος απόδοσης κλιβάνου, διαρροή σωλήνων, Ροή υγρών μέσω αγωγών, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.
  • Βιομηχανία Τροφίμων: Εξασφάλιση ασφαλούς και ενιαίας θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς, Έλεγχος ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και κλιβάνων, κ.ά.
  • Κτίρια: Μόνωση τοίχων και παραθύρων, Στέγες, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.

ΚΕΝΑΚ & ΜΕΑ (μελέτη ενεργειακής απόδοσης)